Samen kunnen we meer

9.00 uur
Ontvangst en registratie
10.00 uur
Guido Rhemrev: 'Gingivarecessie na orthodontie
1.00 uur
Pauze
11.30 uur
Jörgen Raymann*: Hi5!
12.30 uur
Lunch
13.30 uur
Dick Barendregt & Manfred Leunisse:
'Autotransplantatie van elementen met open en gesloten apex. -1
14.15 uur
Pauze
14.45 uur
Dick Barendregt & Manfred Leunisse
Autotransplantatie van elementen met open en gesloten apex.' - 2
15.30 uur
Afsluiting en borrel

Jörgen Raymann is 's middags de moderator.

Ronald Jonkman moderator ochtendprogramma

Ronald Jonkman is werkzaam in zijn eigen praktijk. Daarnaast geeft hij leiding aan de afdeling Orthodontie van het Erasmus MC in Rotterdam.

Guido Rhemrev

Guido Rhemrev is parodontoloog en implantoloog erkend door respectievelijk de NVVP en NVOI. Hij is afgestudeerd in 1998 en sinds 2004 werkzaam op de Kliniek voor Parodontologie Amsterdam, de KVPA. Daarnaast is hij verbonden geweest aan de vakgroep parodontologie op Acta als opleider in de post-doctorale opleiding parodontologie & implantologie. De parodontale plastische (micro-)chirurgie met in het bijzonder de recessiebedekking en regeneratieve chirurgie rondom gebits- elementen en implantaten verdienen zijn speciale interesse. Al jaren staat hij in Nederland bekend als spreker over deze onderwerpen.

Jorgen Raymann

Tv-personality en moderator Jörgen Raymann ontwikkelde met twee anderen het inspirerende programma Hi5 waarbij je hand het kompas voor succes is. Die HiB-tools hebben voor veel bedrijven tot een positieve verandering in hun mindset geleid. De Hi5 movement werd zelfs erkend door de Martin Luther King Foundation in Atlanta (USA). Raymann: 'Goed en verstandig ‘Zelfleiderschap‘ is de sleutel naar succes. Met zelfleiderschap krijg je de macht over jouw gewoontes en dat zorgt ervoor dat jij je PHD, jouw Passion, Happiness en Drive, kan vinden. Omdat ik, voordat ik mijn succes op tv en in het theater behaalde, daarnaar op zoek was, kan ik vanuit mijn eigen ervaring praktische handvatten aanleveren.'

Dick Barendregt

Dick Barendregt studeerde in 1988 af als tandarts aan de Rijksuniversiteit van Groningen. In 1994 rondde hij zijn postacademische opleiding in de parodontologie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam af. Daarna richtte hij de Kliniek voor Parodontologie Rotterdam op waaraan hij als parodontoloog en implantoloog verbonden is. In deze kliniek ligt de nadruk op patiëntenbehandeling in een interdisciplinair teamverband met orthodontisten, endodontologen, restauratieve tandartsen, kaakchirurgen en tandtechnici. In 2009 promoveerde hij op zijn proefschrift ‘Probing around teeth‘ aan de Universiteit van Amsterdam.

Manfred Leunnsse

Manfred Leunisse studeerde in 1987 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. In 1989 startte hij met zijn specialistenopleiding orthodontie aan het Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam. Deze opleiding rondde hij in 1993 af waarna hij zich als orthodontist in Rotterdam vestigde. Daar houdt hij zich sindsdien naast de orthodontie bezig met het geven van nascholingscursussen en het publiceren van artikelen.